Anslag/bevis : Protokoll – Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-09-28
Paragrafer
62 - 85
Datum då anslaget sätts upp
2021-10-04
Datum då anslaget tas ned
2021-10-26
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-10-04 till 2021-10-25
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se