Kungörelse : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-12
Paragrafer
1 - 24
Datum då anslaget sätts upp
2019-02-19
Datum då anslaget tas ned
2019-03-13
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-02-19 till 2019-03-12
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se