Anslag/bevis : Kommunfullmäktige – protokoll

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-02
Paragrafer
86 - 104
Datum då anslaget sätts upp
2021-11-08
Datum då anslaget tas ned
2021-11-30
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-11-08 till 2021-11-29
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se