Anslag/bevis : Kommunfullmäktige – protokoll

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-23
Paragrafer
105 - 118
Datum då anslaget sätts upp
2021-11-26
Datum då anslaget tas ned
2021-12-18
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-11-26 till 2021-12-17
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se