Kungörelse : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-26
Paragrafer
112 - 132
Datum då anslaget sätts upp
2019-12-02
Datum då anslaget tas ned
2019-12-23
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-12-02 till 2019-12-22
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se
Relaterade dokument