Anslag/bevis : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-11
Paragrafer
1 - 21
Datum då anslaget sätts upp
2020-02-17
Datum då anslaget tas ned
2020-03-09
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-02-17 till 2020-03-08
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se