Anslag/bevis : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-21
Paragrafer
22 - 40
Datum då anslaget sätts upp
2020-04-27
Datum då anslaget tas ned
2020-04-28
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-04-27 till 2020-05-17
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se