Kungörelse : Kommunfullmäktige sammanträder

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-06-16
Datum då anslaget sätts upp
2020-06-09
Datum då anslaget tas ned
2020-06-22
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se
Relaterade dokument