Anslag/bevis : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-09-08
Paragrafer
61 - 74
Datum då anslaget sätts upp
2020-09-15
Datum då anslaget tas ned
2020-10-06
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-09-15 till 2020-10-05
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se