Anslag/bevis : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-11-02
Paragrafer
75 - 92
Datum då anslaget sätts upp
2020-11-09
Datum då anslaget tas ned
2020-12-01
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-11-09 till 2020-11-30
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se