Kungörelse : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-29
Paragrafer
85 - 111
Datum då anslaget sätts upp
2019-11-06
Datum då anslaget tas ned
2019-11-28
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-11-06 till 2019-11-27
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se