Kungörelse : Kommunfullmäktiges revisorer

Organ
Kommunfullmäktiges revisorer
Sammanträdesdatum
2018-08-23
Paragrafer
57 - 60
Datum då anslaget sätts upp
2018-09-03
Datum då anslaget tas ned
2018-09-25
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-09-03 till 2018-09-24
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Sven Erik Eiksson
Kontakt
Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se