Kungörelse : Kommunfullmäktiges revisorer

Organ
Kommunfullmäktiges revisorer
Sammanträdesdatum
2018-09-20
Paragrafer
61 - 66
Datum då anslaget sätts upp
2018-09-27
Datum då anslaget tas ned
2018-10-19
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-09-27 till 2018-10-18
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Svern Erik Eriksson
Kontakt
Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se
Relaterade dokument