Kungörelse : Kommunfullmäktiges revisorer

Organ
Kommunfullmäktiges revisorer
Sammanträdesdatum
2018-10-15
Paragrafer
§ 67
Datum då anslaget sätts upp
2018-10-24
Datum då anslaget tas ned
2018-11-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-10-24 till 2018-11-14
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Sven Erik Eriksson
Kontakt
Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se