Kungörelse : Kommunfullmäktiges revisorer

Organ
Kommunfullmäktiges revisorer
Sammanträdesdatum
2018-10-29
Paragrafer
80 - 81
Datum då anslaget sätts upp
2018-10-29
Datum då anslaget tas ned
2018-11-20
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-10-29 till 2018-11-19
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Sven Erik Eriksson
Kontakt
Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se