Kungörelse : Kommunfullmäktiges revisorer

Organ
Kommunfullmäktiges revisorer
Sammanträdesdatum
2018-11-22
Paragrafer
82 - 92
Datum då anslaget sätts upp
2018-11-29
Datum då anslaget tas ned
2018-12-21
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-11-29 till 2018-12-20
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Sven Erik Eriksson
Kontakt
Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se