Kungörelse : Kommunfullmäktiges revisorer

Organ
Kommunfullmäktiges revisorer
Sammanträdesdatum
2018-12-12
Paragrafer
93 - 103
Datum då anslaget sätts upp
2018-12-20
Datum då anslaget tas ned
2019-01-11
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-12-20 till 2019-01-10
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Sven Erik Eriksson
Kontakt
Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se