Kungörelse : Kommunfullmäktiges revisorer

Organ
Kommunfullmäktiges revisorer
Sammanträdesdatum
2019-01-10
Paragrafer
1 - 14
Datum då anslaget sätts upp
2019-01-18
Datum då anslaget tas ned
2019-02-09
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-01-18 till 2019-02-08
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Jan Alriksson
Kontakt
Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se