Kungörelse : Kommunfullmäktiges revisorer

Organ
Kommunfullmäktiges revisorer
Sammanträdesdatum
2019-03-14
Paragrafer
29 - 42
Datum då anslaget sätts upp
2019-03-21
Datum då anslaget tas ned
2019-04-12
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-03-21 till 2019-04-11
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Jan Alriksson
Kontakt
Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se