Kungörelse : Kommunfullmäktiges revisorer

Organ
Kommunfullmäktiges revisorer
Sammanträdesdatum
2019-03-26
Paragrafer
43 - 49
Datum då anslaget sätts upp
2019-04-02
Datum då anslaget tas ned
2019-04-24
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Jan Alriksson
Kontakt
Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se
Relaterade dokument