Anslag/bevis : Kommunfullmäktiges revisorer

Organ
Kommunfullmäktiges revisorer
Sammanträdesdatum
2020-05-20
Paragrafer
31 - 37
Datum då anslaget sätts upp
2020-05-27
Datum då anslaget tas ned
2020-06-18
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Jan Alriksson
Kontakt
Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se
Relaterade dokument