Anslag/bevis : Kommunfullmäktiges revisorer

Organ
Kommunfullmäktiges revisorer
Sammanträdesdatum
2020-10-20
Paragrafer
64-75
Datum då anslaget sätts upp
2020-10-26
Datum då anslaget tas ned
2020-11-17
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Jan Alriksson
Kontakt
Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se
Relaterade dokument