Anslag/bevis : Kommunfullmäktiges revisorer

Organ
Kommunfullmäktiges revisorer
Sammanträdesdatum
2021-04-06
Paragrafer
27-28
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-06
Datum då anslaget tas ned
2021-04-28
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-04-06 till 2021-04-27
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Jan Alriksson
Kontakt
Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se