Anslag/bevis : Kommunfullmäktiges revisorer – protokoll

Organ
Kommunfullmäktiges revisorer
Sammanträdesdatum
2021-11-11
Paragrafer
71 - 76
Datum då anslaget sätts upp
2021-11-16
Datum då anslaget tas ned
2021-12-08
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Jan Alriksson (C)
Kontakt
Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se
Relaterade dokument