Anslag/bevis : Kommunfullmäktiges revisorers protokoll

Organ
Kommunfullmäktiges revisorer
Sammanträdesdatum
2021-06-10
Paragrafer
37 - 43
Datum då anslaget sätts upp
2021-06-17
Datum då anslaget tas ned
2021-07-09
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Jan Alriksson
Kontakt
Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se
Relaterade dokument