Anslag/bevis : Kommunfullmäktiges revisorers sammanträde 11 februari 2021 – omedelbar justering Kf rev § 6

Organ
Kommunfullmäktiges revisorer
Sammanträdesdatum
2021-02-11
Paragrafer
6
Datum då anslaget sätts upp
2021-02-11
Datum då anslaget tas ned
2021-03-05
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-02-11 till 2021-03-04
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Jan Alriksson
Kontakt
Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se