Kungörelse : Kommunfullmäktiges valberedning

Organ
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum
2018-11-27
Paragrafer
1 - 43
Datum då anslaget sätts upp
2018-12-03
Datum då anslaget tas ned
2018-12-25
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-12-03 till 2018-12-24
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktiges valberedning, information@heby.se
Relaterade dokument