Kungörelse : Kommunstyrelsen § 205 omedelbar justering

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-11-13
Paragrafer
205
Datum då anslaget sätts upp
2018-11-13
Datum då anslaget tas ned
2018-12-05
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-11-13 till 2018-12-04
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument