Kungörelse : Kommunstyrelsen § 80, 14 maj 2019 – omedelbar justering

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-14
Paragrafer
80
Datum då anslaget sätts upp
2019-05-14
Datum då anslaget tas ned
2019-06-05
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-05-14 till 2019-06-04
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument