Anslag/bevis : Kommunstyrelsen § 91, omedelbar justering

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-13
Paragrafer
91
Datum då anslaget sätts upp
2020-05-13
Datum då anslaget tas ned
2020-06-03
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-05-13 till 2020-06-02
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument