Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-09-26
Paragrafer
162 - 187
Datum då anslaget sätts upp
2018-09-28
Datum då anslaget tas ned
2018-10-20
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-09-28 till 2018-10-19
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument