Kungörelse : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-10-23
Paragrafer
188 - 204
Datum då anslaget sätts upp
2018-10-25
Datum då anslaget tas ned
2018-11-16
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-10-25 till 2018-11-15
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se