Kungörelse : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-11-13
Paragrafer
206 - 219
Datum då anslaget sätts upp
2018-11-15
Datum då anslaget tas ned
2018-12-07
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-11-15 till 2018-12-06
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, TIngsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument