Kungörelse : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-12-04
Paragrafer
220 - 253
Datum då anslaget sätts upp
2018-12-06
Datum då anslaget tas ned
2018-12-28
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-12-06 till 2018-12-27
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument