Kungörelse : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-22
Paragrafer
1 - 22
Datum då anslaget sätts upp
2019-01-24
Datum då anslaget tas ned
2019-02-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-01-24 till 2019-02-14
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument