Kungörelse : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-26
Paragrafer
23 - 43
Datum då anslaget sätts upp
2019-02-28
Datum då anslaget tas ned
2019-03-22
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-02-28 till 2019-03-21
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument