Kungörelse : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-26
Paragrafer
44 - 62
Datum då anslaget sätts upp
2019-03-28
Datum då anslaget tas ned
2019-04-19
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-03-28 till 2019-04-18
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se