Kungörelse : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-09
Paragrafer
63
Datum då anslaget sätts upp
2019-04-09
Datum då anslaget tas ned
2019-05-01
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-04-09 till 2019-04-30
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se