Kungörelse : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-09
Paragrafer
65 - 79
Datum då anslaget sätts upp
2019-04-16
Datum då anslaget tas ned
2019-05-08
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-04-16 till 2019-05-07
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se