Anslag/bevis : Kommunstyrelsens protokoll

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-28
Paragrafer
1 - 27
Datum då anslaget sätts upp
2020-01-29
Datum då anslaget tas ned
2020-02-20
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-01-29 till 2020-02-19
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se