Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-03-24
Paragrafer
45 - 74
Datum då anslaget sätts upp
2020-03-27
Datum då anslaget tas ned
2020-04-17
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-03-27 till 2020-04-16
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument