Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-04-07
Paragrafer
76 - 90
Datum då anslaget sätts upp
2020-04-08
Datum då anslaget tas ned
2020-04-29
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-04-08 till 2020-04-28
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument