Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-13
Paragrafer
92-110
Datum då anslaget sätts upp
2020-05-15
Datum då anslaget tas ned
2020-06-05
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-05-15 till 2020-06-04
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument