Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-06-08
Paragrafer
111 - 134
Datum då anslaget sätts upp
2020-06-09
Datum då anslaget tas ned
2020-06-30
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-06-09 till 2020-06-29
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument