Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-08-25
Paragrafer
135 - 154
Datum då anslaget sätts upp
2020-08-27
Datum då anslaget tas ned
2020-09-17
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-08-27 till 2020-09-16
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument