Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-10-20
Paragrafer
176 - 195
Datum då anslaget sätts upp
2020-10-23
Datum då anslaget tas ned
2020-11-14
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-10-23 till 2020-11-13
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se