Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-11-10
Paragrafer
196 - 206
Datum då anslaget sätts upp
2020-11-13
Datum då anslaget tas ned
2020-12-05
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-11-13 till 2020-12-04
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument