Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-01-07
Paragrafer
1 - 3
Datum då anslaget sätts upp
2021-01-08
Datum då anslaget tas ned
2021-01-29
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-01-08 till 2021-01-28
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument