Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-03-30
Paragrafer
50 - 74
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-01
Datum då anslaget tas ned
2021-04-23
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-04-01 till 2021-04-22
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument