Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-27
Paragrafer
75 - 103
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-29
Datum då anslaget tas ned
2021-05-21
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-04-29 till 2021-05-20
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument